Opis:


Żadna inwestycja budowlana nie może się odbyć bez udziału geodety, którego zadaniem jest ustalenie granic gruntu, na którym ma powstać budynek, wskazanie konkretnego miejsca jego lokalizacji, czy wytyczanie rozmiarów ogrodzenia inwestycyjnej działki budowlanej.

Te i inne czynności stanowią elementy składowe kategorii pojęciowej określanej mianem geodezja. W Gnieźnie wszyscy zainteresowani usługami geodety mogą skorzystać z szerokiej oferty usługowej pracowni geodezyjnej GEOIDA, która obejmuje:

   •  
 • sporządzanie map projektowych w formacie zapisu analogowego i wektorowego,
 • tyczenie obiektów budowlanych wraz z urządzeniami uzbrojenia terenu,
 • geodezyjną obsługę inwestycji budowlanych,
 • geodezyjną inwentaryzację obiektów budowlanych,
 • dokonywanie pomiarów kontrolnych przemieszczeń, budynków, powierzchni mieszkaniowych oraz użytkowych i ich kubatury
 • dokonywanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,
 • sporządzanie projektów podziału nieruchomości oraz ich rozgraniczenia,
 • dokonywanie innych, specjalistycznych pomiarów.

 

Data dodania: 07-04-2020

Nazwa firmy: Pracownia Geodezyjna GEOIDA

Adres: Mnichowo 74a

Kod pocztowy: 62-200

Miejscowość: Mnichowo

Telefon: +48 692 414 425

WWW: https://pracownia-geodezyjna.com.pl/


Opinie o Pracownia Geodezyjna GEOIDA


Nie zamieszczono jeszcze komentarzy.

Oceń firmę (0 z 0 głosów)Zlokalizowane Niedaleko